Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis Sklep24online.pl (zwany dalej: Serwisem) i w jaki sposób może je wykorzystywać?


Serwis będzie wykorzystywał (jak również zbierał informacje) o swoich użytkownikach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Żadna z powyższych informacji nie będzie przekazywana osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania umowy na którą użytkownik wyraził zgodę. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników Serwisu. Okazjonalnie Serwis wykorzystuje pliki „Cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji “Cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny www. Serwis wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom naszych oraz w innych celach, (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych i kupowanych produktów).


W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące od użytkowników Serwisu?


Nasz Serwis przetwarza dane użytkowników jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, realizacją zamówień oraz jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, w celach marketingowych. Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień. Informacje kontaktowe użytkownika mogą być także wykorzystane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne w celu wykonania umowy.

Zabezpieczenia.

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Serwisu na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana przekazanych danych, bądź też rezygnacja z naszych usług.

Serwis oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres: kontakt@courtier.pl bądź kontaktując się listownie pod adresem.

Marco Vinotti sp. z o.o.
Energetyków 16
30-050 Skawina

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres e-mail kontakt@sklep24online.pl lub listownie pod adresem:

Marco Vinotti sp. z o.o.
Energetyków 16
30-050 Skawina

RODO

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych Klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Twoich danych jest firma:

Marco Vinotti sp. z o.o.
Energetyków 16
30-050 Skawina
Numer KRS :0000292456
NIP: 6762379225
REGON: 12056989100000

 Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@sklep24online.pl

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  2. Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
  3. Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego
  4. Obsługa zamówienia – przyjęcie, wysyłka, zwroty

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Courtier  twoich danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych kontaktowych czyli adresu, nr telefonu i e-mail, natomiast imię i nazwisko oraz data urodzenia podlegają przechowywaniu przez okres minimum 7 lat;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę możesz odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@sklep24online.pl
Dodatkowo masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informujemy, iż Twoje dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Ciebie, podczas wypełniania formularza uczestnika kursu nurkowego w formie papierowej lub wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej STRONA

Pragniemy zapewnić, iż Courtier dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Twoje sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.